سبارکن جاوي ملايو

سبارکن جاوي ملايو

Tuesday, 14 May 2013

کوليقسي کوميک جاوي

جاوي واريثن ملايو: جوم بلاجر باچ جاوي دڠن سرونوق

Sunday, 12 May 2013


علمو ايت چهاي هيدوڤ


سبوتن يڠ ڤاليڠ ايندە د دنيا

Saturday, 11 May 2013


"بروسهاله دڠن احلاص تنڤا مميکيرکن بالسن سمات-مات، کران سماکين تيڠݢي کأخلاصن ددالم ديري، سماکين تيڠݢيله بالسن باٴيق يڠ اکن دڤراوليهي دالم کأداٴن سدر 
اتاو تيدق"

"اورڠ يڠ ترلالو چڤت برڤوتوس اسا اداله اورڠ يڠ ڤوتوس هارڤن سأومڤاما دي تله مڽدياکن ديريڽ اونتوق ماتي سبلوم ماتي"

"کسوسهن تيدق سمواڽ سيقساٴن دان يڠ ڤاليڠ ڤاهيت ايت بوکن سمواڽ راچون. تتاڤي اداکالاڽ لبيه برݢونا درڤد کسنڠن يڠ تروس- منروس"

"جاڠن ليهت اڤ يڠ تله کامو اوسهاکن، تتاڤي ليهتله اڤ يڠ بلوم کامو سلسايکن"

"اورڠ يڠ سبنرڽ براني اياله مريک يڠ تق لکس ڤاته هاتي، تتاڤي برتاهن دڠن مڠهادڤي ستياڤ دوݢاٴن دان چابرن"

"سکيراڽ اکو اين مانسي يڠ بوليه ممرينتهکن مان٢ مانسي اونتوق سجود کڤد مانسي لاءين، مک اکو اکن مڽوروە ڤارا ايستري سجود کڤد سواميڽ کران بسرڽ حق سوامي 
(يڠ دأنوݢرهکن الله اتس مريک" ﴿حديث ريواية ات-ترمذ

  ايستري صاليحة


"مان٢ ڤرمڤوان يڠ ملاکوکن سمبهيڠ 5 وقتو،برڤواسا دبولن رمضان،منجاݢ کهورمتنڽ دري يڠ حرام دان منطاعتي سوامي،مک ماسوقله اي کسورݢ دري
مان٢ ڤينتو يڠ اي کهندقي" ﴿حديث ريواية احمد﴾
Friday, 10 May 2013

دنيا اين اداله ڤرهياسن دان سإيندە-ايندە ڤرهياسن اداله وانيتا صالحه"
   ﴿حديث ريواية مسلم﴾