سبارکن جاوي ملايو

سبارکن جاوي ملايو

Saturday, 11 May 2013


"بروسهاله دڠن احلاص تنڤا مميکيرکن بالسن سمات-مات، کران سماکين تيڠݢي کأخلاصن ددالم ديري، سماکين تيڠݢيله بالسن باٴيق يڠ اکن دڤراوليهي دالم کأداٴن سدر 
اتاو تيدق"

"اورڠ يڠ ترلالو چڤت برڤوتوس اسا اداله اورڠ يڠ ڤوتوس هارڤن سأومڤاما دي تله مڽدياکن ديريڽ اونتوق ماتي سبلوم ماتي"

"کسوسهن تيدق سمواڽ سيقساٴن دان يڠ ڤاليڠ ڤاهيت ايت بوکن سمواڽ راچون. تتاڤي اداکالاڽ لبيه برݢونا درڤد کسنڠن يڠ تروس- منروس"

"جاڠن ليهت اڤ يڠ تله کامو اوسهاکن، تتاڤي ليهتله اڤ يڠ بلوم کامو سلسايکن"

"اورڠ يڠ سبنرڽ براني اياله مريک يڠ تق لکس ڤاته هاتي، تتاڤي برتاهن دڠن مڠهادڤي ستياڤ دوݢاٴن دان چابرن"

No comments:

Post a Comment