سبارکن جاوي ملايو

سبارکن جاوي ملايو

Saturday, 11 May 2013

"سکيراڽ اکو اين مانسي يڠ بوليه ممرينتهکن مان٢ مانسي اونتوق سجود کڤد مانسي لاءين، مک اکو اکن مڽوروە ڤارا ايستري سجود کڤد سواميڽ کران بسرڽ حق سوامي 
(يڠ دأنوݢرهکن الله اتس مريک" ﴿حديث ريواية ات-ترمذ

  ايستري صاليحة


No comments:

Post a Comment