سبارکن جاوي ملايو

سبارکن جاوي ملايو

Saturday, 11 May 2013

"مان٢ ڤرمڤوان يڠ ملاکوکن سمبهيڠ 5 وقتو،برڤواسا دبولن رمضان،منجاݢ کهورمتنڽ دري يڠ حرام دان منطاعتي سوامي،مک ماسوقله اي کسورݢ دري
مان٢ ڤينتو يڠ اي کهندقي" ﴿حديث ريواية احمد﴾
No comments:

Post a Comment